Drug Discovery and Development – wywiad z profesorem Marcinem Kołaczkowskim o tym, jak zostać naukowcem – cz.II+

Drug Discovery and Development – wywiad z profesorem Marcinem Kołaczkowskim o tym, jak zostać naukowcem – cz.II