Od strategii marketingowych do zaspokojenia potrzeb pacjenta – czym jest marketing w farmacji?+

Od strategii marketingowych do zaspokojenia potrzeb pacjenta – czym jest marketing w farmacji?